Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeşte în oameni!"

flipchart

comunicare și prezentare


Cantitate:

Cauze sustinute


Descriere produsului