Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeşte în oameni!"

Start-up URBAN, un proiect european pentru AFACERI de SUCCES

Proiectul „Start-up Plus - Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”, cod 104643, proiect co-finanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, a luat naștere la inițiativa a 4 parteneri din regiunea Centru: Fundația Națională a Tinerilor Manageri  FNTM (lider de consorțiu), Municipiul Alba Iulia, SC EDUKADO SRL și Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor APRSC. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 luni, respectiv 22 ianuarie 2018 - 21 ianuarie 2021, în Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) și are drept obiectiv general dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru, prin creșterea nivelului de educație antreprenorială a minimum 312 persoane, sprijinirea înființării a 54 afaceri cu profil non-agricol în mediul urban și crearea a minimum 108 noi locuri de muncă.

Care este rolul APRSC in proiect?

Vă ajutăm să deveniți stăpânii propriilor afaceri!

În calitate de administrator de grant, selectăm 13 proiecte de noi afaceri în orașe din județele Brașov și Covasna, pe care le finanțăm individual cu maximum 39.000 euro.

Câte un expert  pe județele Brașov și Covasna vă vor sprijini direct să deveniți antreprenorii performanți ai propriilor vise.

Timp de trei ani, vom derula acest proiect în mai multe etape:

I.  Educația antreprenorială a peste 78 persoane din județe Brașov și Covasna. Termen limită pentru înscriere la programele de formare: 21 aprilie 2018

- 2 conferințe de informare și încurajare a antreprenoriatului în județele Brașov și Covasna (martie - aprilie 2018);

- Cursuri gratuite de formare în competențe antreprenoriale cu acreditare ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), pentru minim 78 persoane selectate dintre cele înscrise (mai - august 2018);

- Programe e-Learning FNTM de educație antreprenorială gratuite, la alegere între Antreprenor și Întreprinzător în turism, pentru minim 120 de persoane selectate în proiect (mai - august 2018);

- Concursul de planuri de afaceri și selectarea a 13 planuri de afaceri, care urmează a fi susținute prin granturi (august - noiembrie 2018);

- Stagii de practică în organizații cu obiect de activitate similar cu cel al afacerilor ce vor fi înființate prin proiect, pentru cei 13 beneficiari (decembrie 2018 - ianuarie 2019).

II. Acordarea de consultanță-mentorat și a 13 granturi pentru implementarea planurilor de afaceri selecționate în etapa anterioară

În partea a doua a proiectului, în prima jumătate a lui 2019, APRSC va oferi consultanță pentru rafinarea planurilor de afaceri și sprijin pentru înființarea noilor afaceri:

- program de consultanță-mentorat pentru rafinarea planurilor de afaceri selectate (ianuarie - iulie 2019);

- Accelerator de afaceri - tabără de antreprenoriat de 2 zile, care facilitează întâlnirea celor 54 de beneficiari de granturi cu consultanți, mentori, antreprenori, reprezentanți ai băncilor și alți invitați (ianuarie-februarie 2019);

- Kit de înființare a afacerii: metodologia legală și fiscală necesară deschiderii afacerii (ianuarie - iulie 2019).

Cel mai târziu în luna iulie 2019 trebuie înființate în mediul urban cele 13 afaceri cu profil non-agricol selecționate pentru finanțare. Acestea vor trebui ca în cel mult 6 luni de funcționare să aibă minimum 2 angajați fiecare.

Implementarea planurilor de afaceri selecționate va fi monitorizată de către administratorii de grant pe perioada primului an de funcționare.

Acordarea celor 13 de granturi de până la 39.000 euro are loc după înființarea start-up-ului:

- după înființare, se acordă o primă tranșă de maximum 75%;

- tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală, se acordă după ce beneficiarul grantului dovedește realizarea, din activitatea curentă, în termen de 12 luni, de venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale; în cazul nerealizării acestor condiții, tranșa finală nu va putea fi acordată.

III. Monitorizarea sustenabilității celor 13 noi afaceri, după primul an de funcționare

După finalizarea primului an de funcționare a noilor afaceri (perioada finanțării), timp de 6 luni, administratorii de granturi vor întreprinde acțiuni de monitorizare/dezvoltare a activității și de sprijinire a sustenabilității celor 13 noi afaceri;

După aceste 6 luni de asistare a sustenabilității, cele 13 afaceri vor trebui să respecte în continuare pentru cel puțin alte 12 luni angajamentele asumate (funcționarea afacerii în mediul urban, cu cel puțin doi angajați etc);

La finalul proiectului, vom realiza și publica o cercetare calitativă și cantitativă a evoluției celor 54 de noi afaceri.

Contactați-ne dacă doriți să înființați o afacere non-agricolă în orașe din județele Brașov sau Covasna, aveți domiciliul sau reședința în aceste județe și ați absolvit cel puțin ciclul gimnazial.

Sabina Milcoveanu – expert recrutare Județul Brașov

E-mail: sabina.milcoveanu@cumpararesponsabil.ro

Tel: 0737032505

Mihai Viseroiu - expert recrutare Județul Covasna

E-mail: mihai.viseroiu@cumpararesponsabil.ro

Tel: 0728108239

 

Documentele pentru aplicanți se pot descărca din linkurile de mai jos:

Metodologie de informare, inscriere si selectie la formare (PDF)

Anexa 1_ Lista de verificare - documente inscriere formare (PDF)

Anexa 2_Grila de eligibilitate inscriere formare (PDF)

Anexa 3_Formular inregistare (DOC)

Anexa 3.1_Instructiuni de completare formular inregistrare (PDF)

Anexa 4_Declaratie propria raspundere activitati proiect (DOC)

Anexa 4.1_Mentiuni la declaratia pe propria raspundere activitati proiect (PDF)

Anexa 5_Declaratie pe propria raspundere statut pe piata muncii - persoane inactive (DOC)

Anexa 6_Formular de aplicare la programe de formare - educatie antreprenoriala (DOC)

Anexa 7_Grila de evaluare aplicare pentru participarea la formare (PDF)

Inapoi