Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeşte în oameni!"

Invitație la depunerea de oferte de închiriere

Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor organizează procedura de achiziție a serviciilor de închiriere imobile cu destinația de birou, situat in Municipiul Brașov.

Durata contractului de închiriere este de maxim 32 de luni, pana la data de 21.01.2021.

Valoarea estimată este de 1143,25 lei / lună fără TVA, respectiv 36584 lei fără TVA pe întreaga perioadă contractuală.

Sursa de finanțare este Proiectul „Start-Up Plus: Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”, cod SMIS 104643, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritară 3, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8.iii, Obiectiv specific 3.7, Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Oferta trebuie să răspundă cerințelor minime prezentate în Documentația pentru ofertanți, care este disponibila la adresa web www.cumpararesponsabil.ro/Proiecte sau poate fi solicitată prin email: ancaiamandi@gmail.com, sau prin fax: 0372873697.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 13.07.2018, ora 10.00, la sediul achizitorului din Brașov, str. Lungă, nr. 100, cod poștal 500058

Pentru alte informații, vă puteți adresa la numărul de telefon: 0729090019, fax 0372873697, persoana de contact – Anca Iamandi.

Descarcă documentația

Inapoi