Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeşte în oameni!"

Invitație de participare la depunerea de oferte de furnizare mobilă sediu

Asociatia pentru Promovarea Responsabilitatii Sociale a Companiilor ( APRSC) organizează procedura de achiziție produse mobilier.

Valoarea estimată totală este de 3750,00  lei fără TVA.

Durata contractului de furnizare este de maxim 1 luna.

Sursa de finanțare este Proiectul „Start-Up Plus: Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”, cod SMIS 104643, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritară 3, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8.iii, Obiectiv specific 3.7, Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut.

Oferta trebuie să răspundă cerințelor minime prezentate în Fișa tehnică.

Oferta va fi depusă prin postarea în SEAP, la rubrica Proceduri de atribuire – cumpărări directe – catalog de produse/servicii/lucrări cu denumirea “Produse mobilă sediu Proiect Start-Up Urban”, cod CPV 39000000-2 și transmiterea prin email la adresa ancaiamandi@gmail.com. Oferta transmisa prin email trebuie sa conțină poze/schițe ale mobilierului propus și descrierea completă a acestor produse.

Data limită de încărcare in SEAP si de transmitere pe email: 09.08.2018, ora limita 14.00.

Achiziția se va realiza prin sistemul electronic de achiziții publice SEAP.

Pentru alte informații, vă puteți adresa la numărul de telefon 0729090019, persoana de contact – Anca Iamandi.

 DESCARCĂ DOCUMENTAȚIA

Inapoi